Logo

Team    
Xerbutri

Verlaten   
gebouwen

Goudmijn Chatelet

X

Goudmijn Chatelet

Info

Deze verlaten goudmijn hebben we gevonden via een topo-kaart. We gokten erop dat het een mooie locatie zou zijn en inderdaad, een prachtige locatie. Een deel van de gebouwen is totaal afgebrand, maar de rest is veruit supercool. Het is een van de zes grote goudmijnen in Frankrijk. De derde grootste gemeten naar totaal productie. Het terrein is zwaar vervuild met onder andere het zwaar giftige Arseen. Daarom zal binnenkort het gehele terrein gesaneerd worden. Alle gebouwen worden afgebroken en het terrein wordt afgegraven. Daarna wordt er schone grond teruggestort en het terrein terug gegeven aan de natuur.

Historie

In 1886 werd een spoorlijn gebouwd en daarbij werd erts ontdekt. Er bleken goudaders in de rotsen te zitten. De winning was in dit gebied zeer moeilijk. Ten eerste bestaat het gesteente uit het zeer harde graniet en kwarts. Daarnaast is het goud hier gebonden aan arseen. Dat is een zwaar giftige stof. Het winnen van het goud is een complex, duur en zeer milieuvervuilend proces. In 1905 begon de winning van het goud en in 1912 piekte de productie met 1012 kg per jaar.
Al snel moesten maatregelen genomen worden om stofuitstoot te voorkomen. Veel planten begonnen te sterven en toen in 1911 ook enkele koeien stierven aan arseenvergiftiging werd de mijn gedwongen zijn afvalgassen gaan "wassen". De mijn was van minder belang vanwege de grotere mijnen waar het goud makkelijker te winnen was.
In tweede wereldoorlog werd door de Duitsers zwaar geinvesteerd in de mijn, de grote gebouwen stammen uit die tijd.
Na de tweede wereldoorlog bleef het moeilijk om de mijn rendabel te houden. In 1955 werd de mijn gesloten, de tijden waren aan het veranderen. De mijn leverde te weinig, de winning was veel te moeilijk en de bewerking te gevaarlijk. Met de duurder wordende arbeid en de open Europese markten was de winning van goud niet meer lonend in deze mijn.
Het terrein is verkocht aan een particulier bedrijf die hier verder zijn gegaan met (onderzoek naar) winning van metalen uit gesteente. Een aantal gebouwn is daarom gewijzigd in geologische laboratoria. Volgens bronnen is deze firma in de jaren zestig gestopt. Wij denken dat het bedrijf in de jaren zeventig gesloten is, het archief dat we ter plaatse gevonden hebben stopt halverwege de jaren zeventig namelijk.
Het korte verhaal: Na dertig jaar steggelen is er budget vrijgemaakt om het zwaar vervuilde terrein schoon te maken. In 2010 zijn de werkzaamheden begonnen. Het lange verhaal: In 1990 was de EDF (energiemaatschappij van Frankrijk) bezig met plannen voor een stuwmeer in de rivier en wees erop dat het mijnterrein zwaar vervuild was. In 1991 was de zaak van verantwoordelijkheid uitgezocht, het terrein van de mijn is in principe privébezit. De bezitter is niet meer aanwezig, de BRGM (overheidsinstantie voor geologisch onderzoek) wordt de nieuwe concessiehouder. In het contract volgens de mijnwet wordt de nieuwe concessiehouder alleen verantwoordelijk voor de gebouwen en installaties en niet het gestorte giftige gesteente. Bovendien heeft de BRGM geen gezag over de aangrenzende vervuilde percelen en de verwerkingsfabriek van de mijn. In 1998 werd officieel erkend dat de mijn in feite geen eigenaar heeft, waardoor de overheid door de mijnwet de wettelijke macht heeft om het terrein te saneren. De werkzaamheden zijn officieel gestart in 2008. Alle mijngebouwen zullen daarbij worden gesloopt, en de vervuiling zal worden ingesloten. In 2010 is een begonnen met de werkzaamheden op het terrein en in 2011 zijn de werkzaamheden afgerond.

Rating5

Bouwjaar: 1905
Verlaten: 1975
Bezocht door TX: 2009
Gesloopt: 2011

Picture Preview

Klik op een foto om naar de fotogalerij te gaan

Picture Preview

Klik op een foto om naar de fotogalerij te gaan