Logo

Team    
Xerbutri

Verlaten   
gebouwen

Sovjetkazerne Berlin

X

Sovjetkazerne Berlin

Info

Ontdekt via Google Earth, bezocht voorjaar 2010. Het terrein is gevaarlijk, maar goed te bezoeken. Op verschillende onbekende plekken ligt niet ontplofte munitie begraven. De gebouwen zelf zijn deels in zeer slechte staat.

Historie

In 1753 werd het terrein vlakbij voor het eerst gebruikt als militair oefenterrein. Maar pas in 1895 werd het terrein pas onteigend en ingezet voor militaire doeleinden. Het oefenterrein is enorm, het werd gebruikt voor infantrie, artillerie en koloniale troepen. In 1911 kwam er een vliegveld.
Tussen 1935 en 1940 werd door de nationaal-socialistische regering een aantal nieuwe kazernes de grond uit gestampt, waaronder de twee kazernes die we bezocht hebben. Het westelijke deel is nu bekend als adelaarskazerne. Deze kazerne is in 1936 klaar voor gebruik. Deze kazerne was bedoeld voor de bespannen troepen: het paard en wagen. Paarden speelden in de tweede wereldoorlog een zeer belangrijke rol. De beelden van tanks en gemotoriseerd vervoer dienden vooral de propaganda, en dat beeld is goed blijven hangen. De paarden werden vooral voor logistiek vervoer van munitie en artillerie gebruikt.
De leeuwen-kazerne was in gebruik voor de infantrie. Ten zuiden van de barakken waren garages en stallingen gebouwd voor de voertuigen.
Tijdens de tweede wereldoorlog moeten hier zeer veel soldaten opgeleid zijn. Het voertuigcomplex is tijdens de tweede wereldoorlog nog uitgebreid. De geallieerden wisten van het bestaan van de kazernes en oefengebied, maar het is nooit gebombardeerd. De kazerne viel eind april 1945 zonder slag of stoot in Russische handen. Daarmee sloten ze de ring rond Berlijn. De kazerne sloot een belangrijk, maar kort tijdperk af.
Vanaf 1945 werden de kazernes door de Russen gebruikt, de GSSD: de sovjettroepenmacht in Duitsland. Militair gebruik van het terrein werd officieel beeindigd en de gebieden werden overhandigd aan de burgemeester. De burgemeester verkavelde het land onder boeren. Toen de sfeer tussen Rusland en het westen bekoelde vanaf 1948 werd er weer begonnen met troepenoefeningen in het gebied. Hierbij werden regelmatig eigendommen en akkers van boeren beschadigd. Het keerpunt kwam in 1950 toen een boerin gedood werd door een (verdwaalde?) kogel. In 1957 verlieten de laatste boeren het gebied. De leeuwen- en adelaarkazerne werd druk gebruikt door de Russen. Onder andere infantrie en panstereenheden werden hier getraind. In 1956 onderdrukten de troepen de opstand in Hongarije en in 1968 grepen ze in in Praag.
In 1992 verlieten de Russiche troepen de kazernes. De kazernes waren in zo'n goede staat dat de Bundeswehr, het Duitse leger plannen maakte om de gebouwen te betrekken. In 1995 werden de daken van de gebouwen gerenoveerd. Er was echter een groot vervuilingsprobleem, dat in het algemeen vor het gehele oefenterrein geldt. In de laatste jaren was er een enorm afvalprobleem ontstaan, de nieuwe verenigde Duitse republiek accepteerde geen afval vervuild met munitie(resten). Als gevolg daarvan werd het afval door de Russen begraven op de terreinen zelf. Ook was er munitie die over was na de Eerste wereldoorlog begraven (o.a. gifgasgranaten), idem na de Tweede wereldoorlog. De Russen moesten natuurlijk ook van overtollige munitie af. Hiervoor werd alles in een enorme kuil gedumpt en tot ontploffing gebracht. En dat laatste mislukt nog weleens. De kazerne was ook gebruikt voor onderhoud en herstel van voertuigen waardoor er een olie/brandstoffen verontreinigin was ontstaan. Voordat het terrein door de Bundeswehr gebruikt zou kunnen worden moet de bodem worden gesaneerd. Vanwege de hoge kosten van de schoonmaak staan de gebouwen sinds 1998 leeg. De gebouwen zijn inmiddels sterk verkrot. Aanmerkelijk omdat de gebouwen in 1998 in goede staat waren met nieuwe daken en eigenlijk nog maar tien jaar leeg staan.
Er is in 2008 een vijfjarenplan geformuleerd om het militair oefenterrein een nieuwe functie te geven. Bij het aanleggen van de paden is 8,6 ton oude munitie gevonden, van geweerkogels tot raketten en gifgaskanisters. Er zijn verschillende plannen geweest voor het terrein, maar de kosten vor de schoonmaak zijn te hoog om terug te kunnen verdienen.

Rating5

Bouwjaar: 1935
Verlaten: 1998
Bezocht door TX: 2010
Gesloopt: -
Hergebruik: -

Picture Preview

Klik op een foto om naar de fotogalerij te gaan

Picture Preview

Klik op een foto om naar de fotogalerij te gaan