Logo

Team    
Xerbutri

Verlaten   
gebouwen

Fort de Chartreuse

X

Fort de Chartreuse

Info

Het Fort de la Chartreuse of Fort van de Katruizen hebben we al vaak bezocht. In 2006 heb ik het fort voor het eerst verkend. Toen ik honden hoorde blaffen en mensen dacht te horen heb ik het fort zo stil en snel mogelijk verlaten. In 2008 zijn we terug geweest, en werden we direct van het terrein af gestuurd voordat we binnen waren. In 2011 hebben we weer een poging ondernomen, en ook deze keer waren er andere mensen. We zijn niet meteen weg gegaan, want ze hadden ons nog niet gezien. Zo hebben we ook deze keer een paar foto's kunnen maken. Het is blijkbaar een zeer populaire locatie voor (duistere) activiteiten.

Historie

Het fort de la Chartreuse ligt op een heuvel die vroeger bekend was als Mont Cornillon. Deze heuvel was strategisch belangrijk omdat deze uitzicht gaf over de stad Luik. Volgens de legende had de koning van Tongeren in de eerste eeuw na Christus hier al een versterking.

In de 12e eeuw werd de heuvel voor het eerst in de boeken vermeldt. Er was een kleine kapel aanwezig en later een hospitaal. Vanwege de vele invallen in het gebied werd de heuvel weer versterkt. In 1288 werd een kasteel gebouwd, dat in 1365 werd verwoest door Luikse burgers die in opstand waren gekomen tegen de prins.

In 1358 schonk Engelbert de derde het land aan de orde van de Katruizen, deze stichtten hier een Katruizer klooster. De heuvel staat vanaf die tijd ook wel bekend als de Mont Chartreuse, of vanwege de in periodes aanwezige versterkingen, Fort Chartreuse.

Na een belegering van vier dagen veroverde de Franssen het klooster in 1691 en schoten daarvandaan Luik in puin. Om te voorkomen dat dit weer kon gebeuren lieten de Hollanders in 1698 het eerste Fort van Chartreuse bouwen, ontworpen door Menno Coehoorn. De resten van het door oorlogsgeweld geteisterde fort werden in 1703 gesloopt en het klooster werd hersteld.

Na de Franse revolutie en de inname van Luik door Franse troepen in 1792 werd het klooster verbeurd verklaard. Een deel van het klooster bestaat nog steeds vlak bij het fort.

In 1816 werd door de geallieerden de stad Luik als strategische positie aangemerkt. In 1817-1823 is het (tweede) fort van Chartreuse gebouwd in opdracht van koning Willem I om de stad Luik te verdedigen tegen buitenlandse invallen.

In 1830 zag het fort voor het eerst actie tijdens de Belgische opstand. Op 19 september werd op de glacis van de citadel van Luik een jongeman neergeschoten door een Hollandse patrouille. De inwoners van de stad wilden wraak, maar in de citadel waren 1700 man gelegerd. Het fort van Chartreuse werd bewaakt door een handvol soldaten. In de nacht waagden slecht bewapende patriotten een overval op het fort, dit mislukte. De volgende dag namen 70 burgers het fort in bezit. Generaal van Boecop reageerde furieus op het bericht en liet het bestuur weten Luik te gaan bombarderen. Het bestuur was weinig onder de indruk en liet weten dat dat erg onrechtvaardig zou zijn en opzicht van de burgers van Luik, die in feite ook niets met deze zaak te maken hadden. De generaal heeft de stad nooit gebombardeerd. Misschien vanwege zijn geweten, of vanwege het feit dat meer dan de helft van zijn troepen Waals waren. Op 6 oktober 1830 bliezen de Hollanders de aftocht en vielen de forten onbeschadigd in Belgische handen.

Het fort verloor zijn militaire verdedigingsfunctie in 1891, het was niet bestand tegen modern wapentuig. Er was inmiddels al een nieuwe fortenring gebouwd ten oosten van het fort. Het oude fort werkt gebruikt als kazerne.

In 1914 gedurende de eerste wereldoorlog zag het fort wederom actie. Op 5 augustus begon de slag om Luik. In de nacht van 6 op 7 augustus vielen de Duitse troepen aan in de gebieden tussen twee forten in. De Belgen worden overrompeld en hevige gevechten barsten Que de Bois en Romsée. Na de val van Que de Bois trokken de Belgen zich terug op het Chartreuse. Tot half augustus bleef te vreemde situatie bestaan dat de stad al veroverd was, maar zijn buitenste fortenring nog niet. Pas op 16 augustus gaf het laatste fort zich over. De Duitsers gebruiken het fort van Chartreuse als gevangenis.

In de jaren 1930 werd de verdediging van Luik opnieuw ingericht. Er werden nieuwe forten gebouwd en op het terrein van het Fort Chartreuse worden nieuwe gebouwen neergezet. In de tweede wereldoorlog speelde Luik maar een kleine rol. De Duitsers Luik passeerden in slechts twee dagen. Luik was te sterk verdedigd, de hoofdmacht stak de Maas over ten noorden van Maastricht en bij Dinant en Sedan. Tien dagen na de aanval staan de Duitsers al aan de zee.

Tijdens tweede wereldoorlog wordt het Chartreuse door de Duitsers weer gebruikt als gevangenis. Na de bevrijding in 1944 wordt het oude fort gebruikt als hospitaal door de Amerikaanse troepen tot 1945.

Van 1945 tot 1988 wordt het fort gebruikt door het Belgische leger. In 1981 wordt het fort officieel gedemilitariseerd. Sinds 1988 staat het fort leeg.

Rating5

Bouwjaar: 1817
Verlaten: 1988
Bezocht door TX: 2011
Gesloopt: -
Hergebruik: -

Picture Preview

Klik op een foto om naar de fotogalerij te gaan

Picture Preview

Klik op een foto om naar de fotogalerij te gaan